29 fuglearter fik vi set på vores ophold på Svalbard. Da vi kom derop den 15. juni var der mange fugle i elve og søer, men de forsvandt ret hurtigt. Formentlig er de meget hurgtigt trukket ud til ynlgepladserne. Sommeren er kort og de har travlt med at få lagt æg, ruget unger ud og få dem flyvefærdige, inden de trækker væk derfra igen. Vi kom dog tæt på de fleste arter og jeg fik næsten billeder af dem alle. Det var især spændende at se de gæs på ynglepladserne, som kommer fra Danmark. Det var ikke to uger siden vi så de Lysbugede Knortegæs på Agger Tange, og nu kunne vi møde de samme fugle her, så langt nordpå.


Artslisten blev som følger:

Kortnæbbet gås, Bramgås, Lysbuget Knortegås, Spidsand, Krikand, Edeerfugl, Kongeederfugl, Stellersand, Havlit, Fjeldrype (Svalbardrype), Rødstrubet Lom, Mallemuk, Stor Præstekrave, Sortgrå ryle, Alm. ryle, Thorshane, Odinshane, Alm. kjove, Ride,  Svartbag, Ismåge,Gråmåge, Hvidvinget måge,  Havterne, Søkonge, Lunde, Tejst,  Polarlomvie, Snespurv.

Kortnæbbet gås Kortnæbbgås


Bramgås  Hvitkinngås


Spidsand  Stjertand


Ederfuglekoloni ved "hundegården" lige uden for Longyearbyen. 
Der kom små  mens vi var deroppe.

Lysbuget Knortegås  Ringgås


Kongeederfugl, han  Pragtærfugl


Kongeederfugl, han og hun

Stellersand

Havlit, han  Havelle øverst og hun  nederst

Svalbardrype  SvalbardrypaRødstrubet lom  Smålom


Mallemuk Havhest


Stor Præstekrave  Sandlo


Alm. ryle  Myrsnipe


Sortgrå ryle  Fjaereplytt

Thorshane, hun

Gråmåge  Borgermester  

Thorshane, han  Polarsvømmesnipe

Odinshane, hun Svømmesnipe

Alm. Kjove   TyvjoRide  Krykkje

Ismåge   Ismåke


Havterne   RødnebternaPolarlomvie   Polarlomvi


Søkonge   Alkekonge


Snespurv    Snøspurv


Tejst  Teiste

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED