islom


Ride


Nordisk Lappedykker


Grågæs med Hjejle i bagrrunden


Grågåsebørnehave


Kortnæbbede gæs med gæslinger


Pibeandeællinger


Krikænder


Troldand


Bjergand


ederfugl


Islandsk Hvinand


Strømand


Toppet skallesluger


Fjeldrype


Strandskade


Strandskade unge


Stor Præstekrave


Hjejle


Alm. ryle


Dobbelt bekkasin

småsoove


Islandsk Stor kobbersneppe


Islandsk Rødben


Odinshane, hun


Odinshane han og hun


alm. kjove


Storkjove



Sildemåge

Gråmåge


Ride


Alk

Lomvie



Lunde


Noget af en stråle der leveres. Ikke rart at bo nedenunder her.


Engpiber


Stenpikker


Vinddrossel

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED