Agerhøne


Brushøne


Hættemåge


Fjordterne


Hvidskægget terne

De fleste billeder bæger præg af turens regn og gråvejr.


Sorthalset lappedykker


Sølvhejre


Hvid stork


Hvinand hun med unge


Havørn. Ungfugl


Stor Skrigeørn


Engsnarre