Fugle fra Island

 

 

 

Islom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødstrubet Lom

 

 

 

 

 

 

 

Mallemuk

 

Mallemuk

 

 

 

 

 

Nordisk lappedykker

 

 

 

 

Grågås

 

Grågåsebørnehave

 

 

Kortnæbbet gås

 

 

Pibeandeællinger

 

Krikænder

 

Troldand, han

 

Bjergand, han

 

Edderfugl, han

 

Edderfugl, hun med ællinger

 

Islandsk Hvinand, han

 

Islandsk Hvinand, han og hun

 

Strømand, han

 

Strømand, hun

 

 

 

 

 

 

 

Toppet skallesluger

 

 

 

Fjeldrype

 

Strandskade

 

Strandskade med unge

 

Strandskade unge.

 

Strandskade unge.

 

Stor præstekrave

 

Hjejle

 

 

 

 

Alm. ryle

 

 

Dobbelt bekkasin

 

 

 

 

 

 

Småspove

 

 

 

 

 

 

Islandsk Stor Kobbersneppe, hun

 

Islandsk Stor Kobbersneppe, han

 

 

 

 

 

 

 

Rødben

 

 

 

 

 

 

Odinshane, hun

 

Odinshaner. Hunnen til venstre og hannen til højre.

 

Hun

 

Hun

 

Han

 

Alm. kjove

 

Storkjove

 

Sildemåge

 

Gråmåge

 

Ride

 

Alk

 

 

Lomvie

 

 

 

Lunde

 

 

 

Noget af en stråle der leveres. Ikke rart at bo nedenunder her.

 

 

 

 

 

Engpiber

 

 

 

Vindrossel

 

 

 

Vindrossel unge

 

 

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED