islom


Nordisk Lappedykker


Grågæs med Hjejle i bagrrunden


Kortnæbbede gæs med gæslinger


Troldand


Toppet skallesluger


Stor PræstekraveLunde


Ride


Grågåsebørnehave


Pibeandeællinger


Krikænder


Bjergand


ederfugl


Islandsk Hvinand


Strømand


Fjeldrype


Strandskade


Strandskade unge


Hjejle


Alm. ryle


Dobbelt bekkasin

småsoove


Islandsk Stor kobbersneppe


Islandsk Rødben


Odinshane, hun


Odinshane han og hun


alm. kjove


StorkjoveSildemåge

Gråmåge


Ride


Alk

Lomvie


Noget af en stråle der leveres. Ikke rart at bo nedenunder her.


Engpiber


Stenpikker


Vinddrossel

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED