Jeg øver mig på at tage luftbilleder med mit nye kamera. Stærene er en stor udfordring når de kommer med stor fart på.


Kernebideren ser lidt våd ud, men regnen gjorde godt. Også for haven.


Solsorten tager en regnvejrspause.


Flere stære flugtbilleder.


Og mens jeg fotograferede stærene kom Havørnen lige forbi.


Det er ikke nemt at holde op med at fotografere stære i luften.

Rul ned på siden for at se nyeste billeder og videoer.


Lidt forskelligt fra de første dage af maj, hvor vi endelig også fik en smule regn.


Ræven kommer dagligt forbi. Her en aften inden det blev helt mørkt.


Der er unger i alle stærekasserne og stor travlhed hos forældrefuglene.


18. maj. Morgentur til Agger Tange.


Mosehornugle


Rødben og Stenpikker nederst i busken.


Strandhjejle i vandkanten. Foran Mørkbugede Knortegæs.


Strandhjejle


Stenvender


Mørkuget knortegås


20. maj. Aftentur på Agger Tange.


Gøg


Sanglærke


Skestorke i aftensolen


Mosehornuglen var også sent ude.


21. maj. Jeg kørte en tur til Ræhr for at se om Mudderklirene var kommet. Det var de heldigvis. I fyrhaverne var der  Gulbug og da jeg kom hjem opdagede jeg at der var en helt hvid stæreunge i en af kassserne.. Det havde vi også i 2018 og man kunne fristet til at tro at det er de samme forældre fugle.


Stenpikker.


Mudderklire


Gulbug  ved Hanstholm fyr


Hvid stæreunge. Ikke en albino, men en leucistisk. Det vil sige at den mangler det sorte farvepignemt.


Den 22. maj ringede Anna Worm og fortalte at de havde et tranepar med to unger på deres matrikel. Hun ville gerne have et billede af dem, og jeg kørte derned. Desværre var det meget gråt i vejret og tranerne gik forholdsvis langt væk.


Den 23. maj var jeg på Tangen sammen med Hanne og Uffe fra mit fuglehold. Da vi stod derude fik jeg at vide at der gik en Sortbuget knortegås sammen med de mørkbugede. Den havde jeg aldrig set, så det blev en ekstra god tur.


Den 25 maj var til spisning hos Ruth og Thorkil i Kjallerup. Deres Bysvaler var i fuld gang ved rederne under udhænget på stuehuset. Jeg benyttede lejligheden til at prøve at fange dem i luften med kameraet.


Det lykkedes engang imellem.


Den 27. maj var jeg med Jens Jørgen på en tidlig morgentur til Vejlerne. Vi var omkring Østerild for at se efter Sortspætter, som skulle være set der. Vi fandt dem ikke, denne gang. Vi sluttede en god tur i Vigsø.


Tornsanger ved Kærup Holme skjulet.


Der var store unger i Fiskehejrekolonien.


Hvid vipstjert fra Vigsø.


Den 28 maj. På morgentur til Agger Tange.


 Stor Kobbersneppe.


Sanglærke


Den 29. maj var jeg sammen med Hans Henrik og Lisbeth på tur til Gjæv og Stubbesø. Begge dele ligger ved Sevel, nær Holstebro. Det var en meget smuk men lang spadserertur.


Skovpiber


Bomlærke


Den 31. maj var jeg en tur i Hanstholm for at kigge efter Karmindompap. Der var ingen, men Gulbugen var på plads. Jeg kørte forbi Ræhr grusgrav på vejen hjem.


Gulbug


Nilgæs


Fiskehejre