August måned 2018

Den 15. august var Lisbeth og jeg af sted igen. Denne gang til Hanstholm, for at kigge på måger.

Hættemåge forrest og Sorthovedet måge, 2 K bagerst.

Hættemåge med strakt vinge, til sammenligning med Sorthovedet måge, voksen fugl,  med strakt vinge nedenunder.

Sorthovedet måge, 2 K

Sorthovedet måge, gammel fugl

Sorthovedet måge, 2 K bagerst og ungfugl forrest.

Canadagæs på havnen.

Tornirisk ved Roshage

Snegæs ved Vestervig.

Den 7. august var jeg sammen med LIsbeth i Thorsminde for at se, om vi kunne finde Bonapartemågen igen. Det kunne vi så ikke. I stedet fik jeg billeder af Fjordternen, både ung og gammel.

Fjordterne, gammel fugl.

Fjordterne, ung fugl.

Fjordterne, Gammel fugl.

Den 6. august. Villerslev mose hos Anni og Thorvald Thomassen. Lidt af et særsyn. Et svanepar har adopteret to gæslinger.

Hanstholm havn den 6. august sammen med Hans Henrik. Gråvejr og finregn.

Sorthovedet måge. 1 K

Kaspisk måge. Den er ringmærket med Polsk ring.