Februar måned 2018

Den 28. februar. Dejligt at kigge ud af vinduet tidlig morgen og se Rådyr i haven. Det er vi ikke forvent med, men det er det vi håber på bliver mere almindeligt, nu vores træer vokser op.

Den 26. februar var jeg med Hans Henrik ved Hald sø og Grev Molktes plantage.

Vandstær

Sumpmejse

Syngende Gærdesmutte

Isfugl

Halemejse

Grønspætte

Fuglekonge fra Grev Moltkes plantage.

Årest første Mariehøne

Den 14. februar. Lisbeth og jeg kørte tll Mosestien ved Stubbergård sø for at kigge efter Isfugl. Vi var heldige. Foruden Isfugl så vi Lille Korsnæb og på hjemvejen kiggede vi efter Natugle i Krabbeholm skov. Hullet var optaget. Der sad en Huldue, som formentlig vil yngle der.

Lille Korsnæb. Han

Lille Korsæb. Hun.

Huldue. Krabbeholm skov.

Den 13. februar. Mange Grønsiskener på foderpladsen.

Den 9. februar kørte  Hans Henrik og jeg til Hanstholm. Jeg har netop købt Claus Mallings nye mågebog "Gulls of the world". Vi brugte hele formiddagen på at prøve om vi kunne lære at kende forskel på Sølvmåge 2k og Svartbog 2K. Det er svært, men jeg tror det lykkedes nogenlunde. Jeg aflæste en ring på en fugl som vi havde bestemt til Svartbag 2 K. Genmeldingen viste at det var rigtigt. Den var ringmærket den 30. 6. 2016 på Hisrholmene.

Skarv

På havnen så vi også denne måge med gule ben. Vi kunne ikke selv bestemme den, så jeg sendte billeder til Per Schiermacker på Møn. Han er min tro mågeven, når det kniber. Han skriver sådan: Jeg har kigget meget på din måge fra Hanstholm, og den er absolut ikke nem. Det er de gamle fugle sjældent. Kaspisk er som regel den nemmeste, hvor hoved- og næbfacon (flad pande, tyndt næb) samt øjestørrelse og –farvetone (lille og ofte ret mørkt) er gode indikator-karakterer. Din er således ikke en Kaspisk. Valget står så mellem en Middelhavssølvmåge og en gulbenet (alm.) Sølvmåge – en såkaldt “omissus” type. Denne “race” anerkendes ikke mere, men betragtes blot som en mere eller mindre gulbenet farvevariant af L. argentatus. Den har dog en bestand på op til 50 % af Sølvmågerne i Finland og 6% på Christiansø (KMO’s Mågebog).  Disse gulbenede “omissus” ses hyppigt i Klintholm Havn på Møn i hele vinterhalvåret og ellers spredt over resten af landet, men nok ikke så hyppigt på Vestkysten (incl. Hanstholm ?). Valget mellem disse to er ikke nemt. Der er karakterer, der peger på begge arter. Desværre har du ikke et flugtfoto. Det ville have hjulpet en del (Middelhavssølvm. har betydeligt mere sort på vingespidsen/hånden end argentatus), men det er godt, du har en Sølvmåge stående fint til direkte sammenligning i samme vinkel og afstand. Ved sammenligning her kan man pege på flg., der taler for en Middelhavssølvmåge  (L. michahellis) : Vingelængden ser ud til at gå en anelse længere ud over halen end på din sølvmåge. Oversidens farve er en anelse mørkere end Sølvmågens under samme vinkel og lysforhold (men stor variation hos argentatus). Benene er kraftigt, varmt gule (ofte blegere gule eller oliven-gullige på “omissus”. Øjenringen er tydeligt (mørk) rød (ikke rød-orange). Den hvide store plet på spidsen af yderste håndsvingfjer ser ud, som om den (som hos Middelhavss.), er en anelse mindre end på Sølvmågens ved siden af. Den røde plet på næbbet går helt op til underkanten af overnæbbet (ikke altid hos Sølvmåger), og på Middelhavs går den endog tit lidt op også på overnæbbet. Modsat ser benlængden ud til at være meget ens på de to måger her – burde være lidt længere på Middelhavs, men meget afhænger også af, hvor meget bugfjerene går ned over og dækker...

 

Alt i alt er det jo små marginaler, det drejer sig om på stående fugle. Flugtfotos, hvor det sortes udbredelse på håndens overside kan ses, samt hvidt hoved i december/januar, er bedste  indikatorer for Middelhavssølvmåge i forhold til adult “omissus”-form.  Trods de små, næsten ens detaljer her, hælder jeg mest til, at din er en Middelhavssølvmåge, men jeg er ikke 100% sikker.

Det er ikke en Sildemåge-type, men Nordsø-Sildemågen (L. fuscus intermedius) er almindelig på vestkysten hele året. Den lyseste race (Engelsk sildemåge ssp. graellsii) er trods alt mørkere på oversiden, er slankere, har længere ben, og har stadig i februar mørke vinterdragts-hovedtegnionger.

Og efter et billede hvor den flyver, svarer han: Fint flugtfoto med gode detaljer af hånden til sammenligning med Hans Larssons  håndsvingfjer-tegninger i KMO’s  mågebog side 26-27 i den udgave, jeg har fra 2004. Der er flere eksempler af både argentatus og michahellis. Dem, der ser ud til at komme nærmest din fugl, er nr. 3 og 10-11 side 26., og her må jeg nok skuffe dig. Det tyder alligevel mest på, at din er en gulbenet argentatus. Hvis man ser på P10  (den yderste fjer), så er den hvide spids på din nok lidt kortere end på argentatus’s altså mere som hos michahellis nr. 10. Men de hvide “vinduer” og sorte bånd på både P9 og P5 svarer meget mere til argentatus nr. 3. Især ligger de langt fra michahellis nr. 11. Desuden er der især mere sort på hele hånden indad på nr. 11. Denne har desuden sorte markeringer helt ind på spidsen af P4, som argentatus aldrig har. Ja desværre Elly- det er nok en “omissus”.