Rul ned på siden for at se ældre billeder og videoer.

Tinksmed ved Helligsø draget den 17. juli 2017

Den 14. juli blev Slørugleungerne ringmærket hos Tage Stensgaard

. Lars Smith stod for ringmærkningen og vi fik lov til at kigge på.

Den 2. juli 2017. Stærene har store unger i kasserne for anden gang i år. De sidder nu og kigger ud og er meget tæt på at flyve ud. til vores store overraskelse var der pludselig en helt hvid stæreunge i den ene kasse. Det er vist meget usædvanligt hos stære. Det er ingen albino, da den har sorte øjne og farvet næb. Den er formentlig  leucistiske, d.v.s hvor farvepigmentet melanin mangler i fjerdragten, ...

Den 22. juli fik jeg en opringming fra vores tidligere forpagter. Han holdt og så på en ugle. Ved højlys dag. Jeg sprang i bilen og kørte derned. Og sandelig om ikke der sad en Skovhornugle frit fremme. Fantastisk.

Den 19. juli. På tur med Lisbeth, hvor vi fandt en Rødrykket Tornskade med unger.

Senere besøgte vi en Digesvalekoloni i Vildsund.

Digesvaler ved Sundby.


Den 11. juli. Den hvide stær er stadig i haven.


Den 5. juli. Det er en fordel at stå tidlig op når man skal se på fugle. Det gjorde Lisbet og jeg denne onsdag. Mit vækkeur ringde kl. 03.30 og jeg mødtes med Lisbet i Vildsund kl. 04.30. Så satte vi kurs mod Lille Vildmose. Her fik vi en fin dag med rimeligt vejr og en del fugle og dyr.


Ringdue


Engrandøje


Rødben


Rødben

Sangsvane


Tornsanger

Den 5. juli. Det er en fordel at stå tidlig op når man skal se på fugle. Det gjorde Lisbet og jeg denne onsdag. Mit vækkeur ringde kl. 03.30 og jeg mødtes med Lisbet i Vildsund kl. 04.30. Så satte vi kurs mod Lille Vildmose. Her fik vi en fin dag med rimeligt vejr og en del fugle og dyr.

Gøg

Harekilling

En lille del af de ca. 40 Skestorke, som var på Agger Tange denne aften.










Den 10. juli. En lille aftentur på Agger Tange. Som man ofte oplever det på Agger Tange om aftenen, var der et helt specielt lys.


Gøg


Harekilling






Den 5. juli fløj stæreungerne af reden. Den hvid stær havde fire brune søskende. Spændende om vi får den at se igen.








Den 5. juli. Det er en fordel at stå tidlig op når man skal se på fugle. Det gjorde Lisbet og jeg denne onsdag. Mit vækkeur ringde kl. 03.30 og jeg mødtes med Lisbet i Vildsund kl. 04.30. Så satte vi kurs mod Lille Vildmose. Her fik vi en fin dag med rimeligt vejr og en del fugle og dyr.



Ringdue


Sangsvane


Engrandøje


Tornsanger


Rødben


Sorthalset lappedykker




Gråstrubet lappedykker


Ræv




Foranderlig Blåfugl i parring


Foranderlig Båfugl


Rødrygget Tornskade


Havørn moppes af Hættemåger


Troldænder


Rådyr


Sorthalset lappedykker fodrer sin unge.


Den 2. juli 2017. Stærene har store unger i kasserne for anden gang i år. De sidder nu og kigger ud og er meget tæt på at flyve ud. til vores store overraskelse var der pludselig en helt hvid stæreunge i den ene kasse. Det er vist meget usædvanligt hos stære. Det er ingen albino, da den har sorte øjne og farvet næb. Den er formentlig  leucistiske, d.v.s hvor farvepigmentet melanin mangler i fjerdragten, ...












Troldænder


Gråstrubet lappedykker


Ræv

Foranderlig Blåfugl i parring



Foranderlig Båfugl


Rødrygget Tornskade


Havørn moppes af Hættemåger


Rådyr


Sorthalset lappedykker fodrer sin unge.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED