Mandag den 9. marts skinnede solen fra en skyfri himmel. Det føltes næsten, som det var blevet forår. Jeg kørte en tur til Agger Tange fra morgenstunden. Det var helt fantastisk ovenpå alle de grå og disede dage. Et par graders varme mere og det hele ville eksplodere.

Jeg kørte over Ørum og Flade sø, ud til færgehavnen på Agger Tange og hjem igen.

Da jeg kom hjem sang Stærene i haven så det var en fornøjelse.

Gulspurv.
Knortegæs
Grågæs
Strandskade
Stenvender
Spidsand
Sanglærke
Bomlærke
Stær
Spidsand

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED