Arter som er markeret med kryds er tilføjet video.